Scritto Script

Inledning

Med enkla taggar kan en frontend-utvecklare på nolltid publicera och använda innehåll i Second Base, till exempel genom att publicera texter och länkar eller skapa listor.

Ingen konfiguration behövs

Scritto Script skrivs direkt i den befintliga html-koden och ingen annan förberedelse krävs. Så fort en html-sida används som mall i Second Base etableras en koppling till aktuell databas och Scritto-motorn installeras på webservern. Helt automatiskt.

Oförändrad prestanda

All Scritto Script översätts till php-kod i bakgrunden och cachas för kommande besökare, vilket i praktiken ger Scritto Script samma prestanda som vanlig php.

Kom igång

Innan man kör igång finns ett par saker som är bra att känna till. Först, all Scritto Script skrivs direkt i den befintliga html-koden men måste alltid inledas och avslutas med klammerparanteser (så kallade "måsvingar").

Det är också bra att veta hur nummertecken (så kallat "staket" eller "fyrkant") används för att hänvisa till ett valfritt id-namn i Second Base. Alla sidor, mallar och fält tilldelas automatiskt ett id-nummer, men man kan också använda egna id-namn. En hänvisning till ett sådant id-namn inleds alltid med ett nummertecken.

Så här skriver man Scritto Script:

<body>
   { Här skriver man önskad Scritto Script }
   { Här kommer en hänvisning till ett fälts id-namn: #headline }
</body>

Det är all grundkunskap som krävs. Välj nu en funktion från menyn ovanför och upptäck möjligheterna med Scritto Script. Lycka till, och hör av dig till din återförsäljare om du behöver hjälp.