Frihet utan ansvar

Vår affärsmodell. Vi behöver inte göra oss beroende av långa uppsägningstider eller dyra supportavtal. Vi är övertygade om att våra kunder blir nöjda och därför väljer att stanna hos oss.

Ett smartare alternativ

Oavsett om man väljer ett dyrt verktyg eller ett som sägs vara gratis är Seond Base ett bättre alternativ, inte minst ekonomiskt. Vid valet av publiceringsverktyg blir följande tre utgiftsposter aktuella och Second Base är ett bättre alternativ i alla lägen.

  • Utvecklingskostnaden
    Tack vare det grafiska gränssnittet för utvecklare och vårt gränssnitt Scritto kan en ensam frontend-utvecklare skapa en dynamsik webbplats utifrån befintlig html-kod på bara några timmar.
  • Inköpskostnaden
    Istället för att köpa ett dyrt verktyg kan man hyra Second Base. En låg månadskostnad är i alla lägen bättre än en dyr investering, som antagligen blir omodern redan efter något år i alla fall.
  • Supportkostnaden
    Någon måste ansvara för att verktyget är uppdaterat och säkert. Det vanliga är att köpa denna tjänst genom att teckna dyra supportavtal. Inte med Second Base. Ansvaret är vårt och ingår i den låga månadskostnaden.

Okomplicerat och ärligt

Då Second Base är molnbaserat krävs ingen installation och våra kunder har alltid tillgång till den senaste versionen av verktyget. Gör vi en uppdatering blir den i samma stund tillgänglig för alla. Denna tekniska lösning är vi ensamma om.

Vi bygger inte vår verksamhet på snåriga avtal eller oändliga uppsägningstider. Man använder verktyget så länge man vill och behöver.