Dynamik på nolltid

För utvecklare. Second Base erbjuder en visuell hantering av mallar och fält, som tillsammans med Scritto skapar obegränsade möjligheter. En utvecklares dröm, helt enkelt.

För en utvecklare kan Second Base jämföras med en låda byggklossar; Du kan bygga vad du vill, hur du vill och det finns alltid flera lösningar på varje utmaning. Second Base begränsar inte dina idéer och ställer inga krav på din html-kod.

Page Manager (templates 1)

Enkelt och flexibelt

Man skapar mallsidor i Second Base via ett flexibelt grafiskt gränssnitt genom att lägga till olika typer av fält, som en redaktör senare jobbar mot, så att en mallsida motsvarar innehållet i den önskade html-sidan. Med ett annat publiceringsverktyg skulle nästa steg vara att skapa databaskopplingar och börja knacka till exempel php. Men Second Base kan bättre än så.

Skippa php och databasanrop

Att omsätta html-kod till dynamisk webb kan göras på rekordtid, också av en frontend-utvecklare, främst tack vare vårt gränssnitt Scritto som fungerar som leverantör av den information som finns i Second Base. Vårt egna scriptspråk Scritto Script ersätter till exempel både php-kod och databasanrop med enkla taggar och underlättar många av de vanligaste behoven, så som publicering av texter, bilder, listor och navigation.

Kraftfullt i all sin enkelhet

Second Base är framtaget utifrån dagens behov och utmaningar på webben och innehåller därför en uppsjö med smarta funktioner som alla syftar till att förenkla tidskrävande operationer och minska huvudvärk. Här nedan presenterar vi några av verktygets styrkor.

Nytt projekt på en minut

Att skapa ett nytt projekt är en barnlek. Mata bara in ftp- och databasuppgifter och Second Base löser resten automatiskt.

Visuella sidmallar

Skapa lättanvända sidmallar, anpassade efter webbplatsens behov, via ett enkelt grafiskt gränssnitt.

Utveckla på rekordtid

En frontend-utvecklare kan på egen hand omvandla html till dynamisk webb på rekordtid tack vare Scritto Script som ersätter både php och databas-anrop.

Bygg som du vill

Second Base ställer inga som helst krav på din html-kod, utan du kan lugnt fortsätta utveckla som du alltid gjort.

En riktig lagspelare

Att komplettera sidor med till exempel php, som komplement till vårt egna gränssnitt Scritto, är inga problem. Second Base har inget otalt med dina egna lösningar.

Låt informationen sväva fritt

I vår molntjänst Second Cloud finns alltid plats för både filer och databaser för snabb och flexibel åtkomst.

Funktionalitet på lösvikt

Genom att komplettera ett abonnemang med någon av våra tillvalsmoduler kan man få ut ännu mer av Second Base.

Läs mer om våra moduler