Page Manager. Modulen hjälper så väl redaktörer som utvecklare i vardagen, främst genom att erbjuda full kontroll på webbplatsens struktur och innehåll.

Modulen Page Manager hjälper både redaktörer och utvecklare att hålla koll på webbplatsens struktur och sidornas innehåll. En utvecklare skapar mallsidor och placerar ut önskade fält som en redaktörer sedan arbetar mot för att publicera till exempel rubriker, texter och bilder.

Page Manager (pages 1)

Ingen utbildning krävs

För en redaktör underlättar Page Manager vardagen genom att erbjuda ett grafiskt gränssnitt som inte kräver varken förkunskap eller utbildning. Modulen presenterar webbplatsens alla sidor hierarkiskt, vilket gör det lätt att överblicka hela strukturen och hjälper också till att lägga till nya sidor på rätt plats i strukturen.

När det gäller optimering för sökmotorer så är det till 99 procent ett arbete för en redaktör (oavsett vad tvivelaktiga seo-företag hävdar) och med modulen Page Manager får samma redaktör också kontrollen över den sista procenten, till exempel sidors titlar, nyckelord och beskrivningar.

Page Manager (templates 1)

Bygg dynamik på rekordtid

En frontend-utvecklare kan med Page Manager omvandla statisk html-kod till dynamisk webbplats snabbare än normalt. Page Manager gör det möjlighet genom att erbjuda ett välgjort grafiskt gränssnitt för att bygga mallsidor, där utvecklaren placerar ut valfria fält i den ordning som motsvarar html-sidans innehåll. Exempel på fält är textfält, textredigerare, bildfält och listor.

Därefter kan samma frontend-utvecklare publicera fältens innehåll i html-koden genom att använda Scritto Script, enkla taggar som helt eller delvis ersätter till exempel php och databaskopplingar, ett arbete som är klart på rekordtid.

FaktaPage Manager

Funktion

Hantering av webbplatsens struktur, dess sidor och innehåll.

Månadskostnad

200 kronorexklusive moms